Agenda

zondag 17 april 2016
15.00-17.00 uur
Opening nieuw seizoen!

Speulplek

Ooijse Graaf wordt Speulplek.
Omdat de nieuwe wijk Ooijse Graaf voorlopig maar ten dele gerealiseerd kan worden, is een groot braakliggend terrein ontstaan. Dit terrein is in de afgelopen jaren omgevormd tot De Speulplek: een groene leefruimte voor jong en oud.

Hugo Hanssen

Gemeente zet streep door bouw 100 huizen in Ooij

OOIJ – Er is een streep gezet door een plan om in Ooij 100 vrije sectorwoningen te gaan bouwen. De reden daarvoor is simpel: er is onvoldoende vraag naar dit soort huizen in Ooij.
De voormalige gemeente Ubbergen maakte in 2008 samen met wooncorporatie Oosterpoort een plan om in Ooij te gaan bouwen. Het ging om de plannen Ooijse Graaf 1 en Ooijse Graaf 2. Hier zouden 150 huizen gebouwd gaan worden: 90 sociale woningen en 60 vrije sectorwoningen.

Herrie
Oosterpoort heeft in Ooijse Graaf 1 inmiddels 60 huizen gebouwd. De resterende worden gefaseerd gebouwd. Het plan Ooijse Graaf 2 zou door Kondor Wessels Projecten BV gebouwd gaan worden. Omdat het naburig bedrijf Reomie (legerdump) voor teveel herrie zorgt, zou het bedrijf gesaneerd moeten worden. Anders zouden ‘vergaande en kostbare akoestische voorzieningen genomen moeten worden’.

Sanering
Omdat sanering ook het nodige kost, was de voormalige gemeente Ubbergen bereid meer woningen in de Ooijse Graaf 2 te laten bouwen. Hier werd in tweede instantie ruimte gemaakt voor 100 vrije sectorwoningen. Daar is nu een streep door gezet. Uit een recent verschenen woningmarktonderzoek van Compaenen blijkt dat er onvoldoende behoefte is aan zoveel huizen. De gemeente wil nu met belanghebbende burgers om tafel om te kijken wat er met het gebied moet gebeuren.

Facebooktwitterlinkedin

17aprilopening2016

Facebooktwitterlinkedin

Lente, tijd voor actie!

Het was weer lekker klussen deze vrijdagochtend en het resultaat mag er zijn!

Twee prachtige wilgenhutten.

lente op de speulplek3

Jong en Oud

Jong en Oud

lente op de speulplek4

Facebooktwitterlinkedin

Vrijwilliger bij de Speulplek

Vacature

De Speulplek zoekt één of meerdere personen die zich willen inzetten voor ons terrein en de activiteiten die daarop gehouden worden.

Met één vergadering per maand en een klussjesochtend per week is dit geen zware taak en iedereen
kan dit doen.
Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats die organisatie of begeleiding nodig hebben.
Als u de gemeenschap een warm hart toedraagt en daar graag een uurtje voor over heeft bent u welkom om ons team te versterken. U bent welkom als vast lid of op incidentele basis.

Voor meer informatie stuur email en/of neem contact op met:

Piet Verriet                       of           Hugo Hanssen
tel.: 0246631407                            tel.: 0644221089

Facebooktwitterlinkedin