Plaatsing bord Speulplek

Achter de schermen is de afgelopen maanden het initiatief geboren om van de Ooijse Graaf een speel- en ontmoetingsplek te maken. Er is een werkgroep ontstaan, informatie ingewonnen en interesse bij de inwoners van Ooij en bij de gemeente gecreëerd. Wensen, ideeën en voorwaarden van alle betrokken partijen werden verzameld, en in een plan omgezet. Er vonden overleggen plaats, en er werd veel gebeld en gemaild, over en weer.

DSC_6595fotobord
foto: Henk Baron

Op 30 januari 2013 was, na al dit werk, de Speulplek toe aan een eerste, vrolijke activiteit. En in de geest van De Speulplek werd dit een buitenactiviteit, waar iedereen even naar toe kon komen en aan mee kon doen: het beschilderen en plaatsen van het Speulplek-bord op de Ooijse Graaf. Lees verder Plaatsing bord Speulplek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Persbericht

Fotografie Henk Baron (http://henkbaron.nl)
Foto(s): Henk Baron

De bouw van de woningen in het gebied Ooijse Graaf (naast de sportvelden) is voorlopig op de lange baan geschoven. Hierdoor heeft de Buiten Schoolse Opvang het idee opgevat om het braakliggende terrein direct achter de Dispel te gaan gebruiken als bouwspeelplaats. Via de VONK van Ubbergen hebben ze hiervoor subsidie gekregen. Probleem is dat dit deel van het terrein eigendom is van het Waterschap en niet bebouwd mag worden. Inmiddels is een werkgroep van betrokken bewoners actief, onder de naam “Ooijse Graaf wordt Speulplek”.

Lees verder Persbericht

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin